Продуктовото семейство на AutoCAD

Autodesk е световен лидер в областта на 2D и
3D проектантски софтуер за нуждите на производството, строителството, както и за пазара на развлечения и медии. След представянето на софтуерния продукт AutoCAD през 1982 г., Autodesk продължава да разработва най-широкото портфолио от върхови софтуерни решения, за да помогне на професионалистите в много индустрии да визуализират, анализират и изпитат своите идеи преди да те да бъдат реализирани.

AСофтуерното портфолио с AutoCAD продукти на Autodesk включва специфични за отделните специалности приложения, създадени на базата на AutoCAD технология, която рационализира работния поток със спестяващи време кратки пътища и автоматизирани задачи. Открийте какво AutoCAD и продуктовото семейство на AutoCAD имат да ви предложат днес.

За строителство                                                     

За строително инженерство                                         

За производство                                                     

За базово проектиране                                                     

Открийте инструменти за
3D концептуално проектиране на произволни форми и 2D параметрично изчертаване с CAD
софтуер.

Възползвайте се от мощността да планирате, проектирате и документирате инфраструктури бързо с CAD софтуер. Сравнете продукти за инфраструктура

Работете с мощен и гъвкав CAD софтуер за проектиране, конструиране, симулация и визуализация, който е подходящ за всяко производствено предприятие, независимо от размера му.

Внесете нова ефективност и продуктивност в проектите си с продуктите на AutoCAD за базово проектиране, конструиране и дизайн.